Cookies och personuppgifter

FRÅGOR & SVAR OM COOKIES

Vad är cookies? Vad används de till?
En cookie är en liten textfil som lagrar information om ditt surfande och som sparas på din dator. Denna information används för att anpassa sidan utifrån hur du använder den, men också för att vi på Sports International AB ska kunna förbättra vår hemsida och göra den mer användarvänlig. Sports International AB lämnar inte ut informationen till tredje part.

Google Analytics
På Sports International ABs hemsida använder vi Google Analytics för att samla statistik över hur våra besökare använder sidan. Informationen som samlas in och lagras i din webbläsare är i anonym form där vi ser hur många besökare vi har, varifrån besökarna kommer och vilka sidor de besöker. Informationen om vilka hemsidor eller länkar besökarna kommer ifrån lagras upp till och med sex månader. Sports International AB använder också session cookies, en typ av tidsbegränsade cookies, som sparar information så länge som du är aktiv på sidan. Efter 30 minuters inaktivitet kommer en ny session startas om du går in på sidan igen. Läs mer om Google Analytics säkerhetspolicy på: www.support.google.com

Stänga av cookies
Om du inte vill att Sports International AB sparar information om ditt surfande, kan du stänga av cookies i din webbläsare.
Stäng av cookies för Internet Explorer www.support.microsoft.com
Stäng av cookies för Firefox www.support.mozilla.org
Stäng av cookies för Google Chrome www.support.google.com
Stäng av cookies för Safari www.support.apple.com

Vill du veta mer om cookies?
Läs mer på Post- och telestyrelsens sida om cookies: www.pts.se

SPORTS INTERNATIONAL AB TAR VÄL HAND OM DINA PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter
När du är i kontakt med oss på Sports International AB, via telefon, formulär eller hemsida, förekommer det att personuppgifter överlämnas. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt detta eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan lag. Syftet med GDPR är att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Du godkänner hanteringen av uppgifter
Vi vill göra det enkelt för dig som kund att komma i kontakt med oss på Sports International AB. När du kontaktar oss på telefon eller via webbplatsen så kommer vi att fråga om ert samtycke till att vi lagrar dina uppgifter.

Vad är egentligen personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, ditt personnummer eller exempelvis ditt telefonnummer. Dessutom är bilder en form av personuppgift om du tydligt kan identifieras på bilden.

Hur behandlar vi personuppgifter?
Enligt dataskyddsförordningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter. Allt det vi gör med dina uppgifter omfattas av det GDPR benämner som behandling av personuppgifter. Det innebär att Sports International AB alltid behandlar dina personuppgifter med respekt för din personliga integritet.

När behandlar vi dina personuppgifter?
De tillfällen vi registrerar dina personuppgifter är exempelvis när du skickar e-post eller ett formulär till oss. Det kan även vara när du lämnar uppgifter på telefon eller väljer att prenumerera på ett nyhetsbrev. Vid dessa tillfällen kan vi behöva spara och lagra information i våra arkiv. De mottagare som kan komma att behandla personuppgifter är Sports International AB och samarbetspartners.

Marknadsföring till dig
Vill du inte att dina personuppgifter används för direktreklam meddelar du oss skriftligen, så kommer det ingen DM i fortsättningen.

Du har rätt att bli informerad
Du har rätt att få reda på om Sports International AB behandlar dina personuppgifter och varför vi gör detta. En gång varje år kan du kostnadsfritt få information om hur dina personuppgifter behandlas av oss och vilken typ av uppgifter som avses. För att få denna information måste du själv skriva till oss på papper och underteckna med din namnteckning, då har du rätt att få svar inom en månad.

Värt att tänka på
Använder du sociala medier som exempelvis Facebook eller Twitter för att komma i kontakt med oss? Tänk då på att informationen samt personuppgifter alltid överförs till tredje part, det vill säga det företag eller den organisationen som driver det sociala mediet. Därför rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Vill du veta mer om dataskyddsförordningen (GDPR)?
Besök Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se

REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.
8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.